CURS DE RESUSCITARE CARDIOPULMONARĂ PENTRU MEDICICII DE FAMILIE

05.02.2020

În Programul formării profesionale continue a medicilor şi farmaciştilor pentru anul de studii 2020 oferit de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, la unele cursuri atribuite disciplinei Medicina de familie a fost inclusă o componentă obligatorie și complementară de resuscitare cardiopulmonară. Acest lucru a fost posibil grație colaborării eficiente dintre Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală și Catedra de medicină de familie. Iar necesitatea acestui mod de instruire a apărut atât din actualitatea și stringența dobândirii și menținerii abilităților practice respective, cât și din solicitările multiple din partea însăși a medicilor de familie practicieni.

Debutul componentei de resuscitare cardiopulmonară inclusă în cursurile tematice de instruire medicală continuă la disciplina medicina de familie a avut loc în perioada 29-30 ianuarie în cadrul CUSIM cu aplicarea metodei de instruire prin simulare care este o parte esențială a instruirii de acest gen.

Satisfacția beneficiarilor la final de instruire a fost de 99,3%. Această modalitatea de instruire va continua, conform planului de formare profesională continuă a medicilor și farmaciștilor atât în anul curent cât și pe viitor, în așa fel ca în timpul apropiat un număr cât mai mare de medici de familie să redobândească și să mențină abilitățile practice în suportul vital de bază.

Noutati externe recente