Delegaţie de la Universitatea din Aalborg, Danemarca

29.09.2013

     

      În perioada 27-29 octombrie 2013, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a fost vizitată de o delegaţie de la Facultatea de Medicină a Universităţii din Aalborg, Danemarca, reprezentată de Egon Toft, decan al Facultăţii de Medicină, Diana Stentoft, Departamentul Studii şi Filosofie şi Jeppe Emmersen, Departamentul Ştiinţele Sănătăţii şi Tehnologie.

      Vizita  a fost organizată în scopul stabilirii perspectivelor de dezvoltare a proiectelor comune în domeniul instruirii medicale superioare. În acest context, oaspeţii au vizitat şi Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală. Participanţii au discutat despre procesul de educaţie medicală continuă a cadrelor didactice şi aplicarea noilor forme de instruire şi evaluare.

      În cadrul întrevederii cu decani, prodecani şi şefi de catedre de la IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Egon Toft a făcut o prezentare a Facultăţii de Medicină de la Universitatea din Aalborg. Fiind înfiinţată în 2010, are trei direcţii de activitate: educaţie, cercetare şi cooperare. În componenţa Facultăţii de Medicină intră  Şcoala doctorală, Şcoala de medicină şi sănătate şi 3 departamente. La Facultate îşi fac studiile 1128 studenţi, 132 doctoranzi, iar procesul de studii şi cel de management este asigurat de 233 de specialişti. Tinerii sunt admişi la Facultate doar în baza colegiilor, iar studiile sunt achitate  de stat. Un accent deosebit se pune pe munca în echipă a studenţilor şi profesorilor. Astfel, pentru  un grup de  4-5 studenţi este desemnat un mentor, care îi tutelează şi îi ajută în diverse probleme. Facultatea de Medicină, care are un buget de 24 mii de euro, investeşte permanent în domeniile prioritare de activitate, contribuind astfel la progresul instituţiei.

      Diana Stentoft de la Departamentul Studii şi Filosofie a menţionat, în cadrul discuţiilor, câteva aspecte ce ţin de educaţia medicală şi dezvoltarea managementului instituţiei. În procesul de studii se pune un mare accent pe practică. Astfel, studenţilor li se prezintă cazuri complexe (preluate din lumea reală) care trebuie rezolvate. Aceştia lucrează în grup, pun  în dezbatere toate elementele problemei, cauzele şi efectele până ajung la un numitor comun. Printre metodele de evaluare practicate, Domnia Sa a ţinut să menţioneze testele grilă, care prezintă rezultate relevante în ceea ce priveşte pregătirea studentului.

      În cadrul şedinţei de totalizare, rectorul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Ion Ababii, a mulţumit oaspeţilor din Danemarca pentru bunăvoinţa cu care au împărtăşit din metodele de educaţie, evaluare şi cercetare aplicate la Facultatea de Medicină.

      Egon Toft, decanul Facultăţii de Medicină a apreciat ospitalitatea cu care a fost primit la IP USMF “Nicolae Testemiţanu” şi a ţinut să precizeze câteva domenii de colaborare între cele două instituţii: cercetarea şi aplicarea inovaţiilor în domeniul farmaceutic, mobilitatea masteranzilor de la Disciplina Cardiologie, asigurarea cu echipamente performante. În acest sens, spitalele din Danemarca  vor dona echipamente spitalelor din Republica Moldova. Toate aceste acţiuni urmează să fie incluse într-un acord de colaborare între cele două instituţii.

 


                                                                            

                                                   Egon Toft              Diana Stentoft           Jeppe Emmersen                

Noutati externe recente