PREMIERĂ DE EVALUARE ÎN CUSIM

13.12.2019

O nouă premieră a avut loc în cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, de data asta fiind vorba despre o modalitate de evaluare. În comun cu Catedra de medicină de familie evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice obţinute pe parcursul stagiului clinic: medic de familie, al studenților anului VI a avut loc în CUSIM. Modalitatea de examinare utilizată s-a bazat pe metoda pacientului standardizat.

Tot procesul a durat patru jumătăți de zi, evaluării practice fiind supuse 15 grupe de studenți. În prima zi a avut loc consultația pre-examen pentru toate grupele separat în care au fost enunțate și clarificate programul și modalitatea examenului, în plus studenții au fost familiarizați cu sălile de examinare. În următoarele trei zile au avut loc evaluările propriu-zise, în blocuri a câte 5 grupe.


De menționat ar fi modalitatea de repartizare aleatorie automată în sălile de examinare a studenților, grație unui produs tehnologic propriu CUSIM-lui, care permite ordonarea și gestionarea facilă a distribuirii studenților către sălile de examinare. Pe parcursul examenului studentul nu are contact direct cu examinatorul, iar după finalizarea examinării pacientului standardizat este liber să plece. Simultan examinatorul se află în sala de monitorizare cu fișa de evaluare corespunzătoare scenariului clinic și fixează componentele de evaluare.

Conform reflecțiilor finale atât din partea studenților, cât și a  personalului didactic implicat în evaluare, un asemenea exercițiu denotă în egală măsură dinamică, obiectivitate și transparență. Iar asemenea evaluare practică prin metoda pacientului standardizat din cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” rămâne una reală, actuală și conformă rigorilor de aliniere la învățământul medical internațional.

Noutati externe recente