CURS DE INSTRUIRE ÎN PREVENIREA BOLILOR CARDIO-VASCULARE

30.06.2017

În perioada 1 – 28 iunie 2017, în cadrul Cursului de instruire: Intervenții Esențiale pentru Prevenirea Bolilor Cardiovasculare în Instituțiile de Asistență Medicală Primară din Republica Moldova, în Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) a avut loc componenta de evaluare finală a medicilor de familie și asistenților medicali. Instruirea dată a avut loc conform Acordului Bianual de Colaborare între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății pentru anii 2016 – 2017. Scopul fiind sporirea capacităților medicilor de familie și asistenților medicali de familie în vederea implementării pilot a intervențiilor esențiale (PEN) pentru prevenirea bolilor cardiovasculare.

Numărul beneficiarilor de instruire a fost de 170 de persoane, repartizate în șapte intrări de instruire și evaluare finală. De menționat faptul, că desfășurarea evaluării finale a beneficiarilor cursului în CUSIM a oferit posibilitatea aplicării diverselor metode de evaluare așa ca auto-evaluarea, peer-to-peer evaluarea, evaluarea de către pacientul standardizat și evaluarea instructorului. O modalitate optimă și obiectivă în atingerea sarcinilor educaționale și dezvoltarea abilităților medicale profesionale corespunzătoare.

Noutati externe recente