MEDICINA PALIATIVĂ – O NOUĂ DISCIPLINĂ ÎN ARIA CURICULARĂ

21.10.2016

Începând cu anul de studii 2016 – 2017 în curricula Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a fost inclusă disciplina – Medicina Paliativă. Acest fapt s-a realizat în cadrul proiectului ”Fortificarea resurselor umane în domeniul Îngrijirii Paliative în Republica Moldova”, Fundația SOROS-Moldova. Implementarea și coordonarea acestei discipline, etapa universitară, a fost atribuită Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală.

Scopul cursului este familiarizarea studenților cu noțiunile de bază din asistența paliativă și principalele componente ale organizării acestui serviciu și ale managementului corect ale pacienților în stări terminale.

Conținutul fiind repartizat pe următoarele tematici:

- Principiile de bază în asistența paliativă;

- Managementul durerii acute și cronice în paliație;

- Managementul simptomelor în medicina paliativă;

- Managementul echipei multidisciplinare în asistența paliativă;

- Aspecte psiho-sociale, cultură, religie și spiritualitate în asistența paliativă;

- Etica aplicată și comunicarea în asistența paliativă.

Disciplina este propusă printr-o combinație de cursuri teoretice și lecții practice oferite prin jucare de roluri și rezolvare de cazuri prin metoda instruirii medicale prin simulare. 

O atenție aparte o merită desfășurarea lucrului practic al studenților, fiind o abordare nouă educațională din cadrul CUSIM, cu o modalitate de succesiune consecutivă prin rotație în cadrul a trei stații de lucru tematice: 

Stație 1 – Ambulator/Cabinetul medicului de familie;

Stație 2 – ”Hospice”, cu 2 substații: 

                                   - Hospice/Îngrijiri la domiciliu;

                                   - Deprinderi practice; 

Stație 3 – Virtuală.


Aceasta oferă o diversitate de aspecte ale serviciilor medicale oferite în asistența paliativă și o gamă largă de metode de instruire prin simulare aplicate.  

NA: Medicina paliativă reprezinta îngrijirea activă şi totală a pacienţilor a căror boală nu mai răspunde la tratament curativ. Controlul durerii şi al altor simptome, problemele psihologice, sociale şi spirituale au importanţă majoră. Scopul îngrijirii paliative este asigurarea unei cât mai bune calităţi a vieţii pentru bolnavi şi pentru familiiile acestora.


Noutati externe recente