•  PROGRAME CURRICULARE

      Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, este o structură educaţională multidisciplinară şi oferă instruiri în majoritatea domeniilor medicale, în cadrul subdiviziunilor: „Departament Pacienţi Standardizaţi şi Comunicare” şi „Departament Instruire prin Simulare”.

   

  DEPARTAMENTUL PACIENŢI STANDARDIZAŢI ŞI COMUNICARE

   

  Programe pacienţi standardizaţi și comunicare

    Contribuie la formarea abilităţilor de comunicare cu pacientul, exersarea deprinderilor de examinare fizică și instrumentală a unui pacient real, precum și interpretarea datelor obținute în vederea formulării corecte a unui diagnostic. 

     Departamentul dispune de 20 de pacienţi standardizaţi, actori instruiţi şi o bibliotecă bogată în scenarii tematice. Activitatea se desfăşoară în 8 săli amenajate şi dotate cu instrumentarul necesar pentru examinare şi diagnostic.

   

   

   

   

    

   

   

   

   

  DEPARTAMENTUL INSTRUIRE PRIN SIMULARE


  Programe manopere medicale și tehnici chirurgicale de bază

      Au misiunea să dezvolte dexterități clinice și chirurgicale de bază. Departamentul are în dotare așa-numitele „partial-task trainers” şi simulatoare de fidelitate medie pentru practicarea injecțiilor (intramusculare, intravenoase, intraosoase, subcutanate), cateterizărilor (venoase periferice și centrale), puncțiilor (pleurale, peritoneale, pericardiale, arteriale), sondajelor (nazo-gastrice, vezicale), tușeelor rectale și vaginale, aplicarea și înlăturarea suturilor, pansamentelor și imobilizărilor, îngrijirii pacienților gravi etc.

   

  Programe medicină internă

      Dispune de sisteme specializate pentru auscultația zgomotelor cardiace și pulmonare, măsurarea tensiunii arteriale, diverse mulaje menite să formeze abilități practice privind tehnicile de examinare fizică a pacientului (percuție, palpație, auscultație), astfel pregătind terenul pentru următoarea etapă – instruirea prin metoda pacientului standardizat.

   

  Programe chirurgie

     Oferă posibilitate cursanților să-și dezvolte abilități de diagnosticare și tratament, utilizând simulatoare virtuale de laparoscopie de ultimă generație și simulatoare de fidelitate înaltă, cu scenarii complexe pentru diverse patologii chirurgicale.

   

  Programe mamă și copil

      Sunt menite să fortifice siguranța îngrijirilor medicale acordate mamei și copilului. Instruirea se realizează cu simulatoare de fidelitate înaltă: parturienta, copil nou-născut la termen, prematur, copil la diferite vârste, precum și o gamă largă de „task trainers” utilizate pentru instruirea manoperelor de specialitate.

   

  Programe anesteziologie şi reanimatologie

      Permit dezvoltarea abilităților individuale și de lucru în echipă pentru medici ATI începători și profesioniști, prin utilizarea simulatoarelor de fidelitate înaltă: pacient adult și pediatric, pentru situații clinice complexe, politraumatism și alte urgențe la etapa spital.

   

  Programe urgenţe medicale

      Permit învățarea practică a tehnicilor de resuscitare cardio-pulmonară și de management al căilor aeriene, la pacient adult și copil, precum și acordarea asistenței de urgență la etapa de prespital și a ajutorului medical calificat, aplicând simulatoare de fidelitate medie și înaltă.

   

  Programe endoscopie

      Oferă instruiri privind tehnicile bronhoscopiei, laparoscopiei diagnostice și curative, endoscopiei digestive, utilizând simulatoare virtuale de top pentru a dezvolta abilitățile de bază și cele avansate ale specialiștilor experimentați și începători.

   

  Programe imagistică

      Oferă instruiri în domeniul ultrasonografiei, ecografiei cardiace și în urgenţe medicale.