• ISTORICUL CUSIM

       Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) constituie o subdiviziune a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. Este fondat în deplină corespundere cu „Programul de dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020”, cu suportul financiar al Uniunii Europene, întru edificarea şi afirmarea unui spaţiu european al cunoaşterii şi asigurării calităţii educaţiei şi practicii medicale moderne.


   

     

   

      Iniţiativa de creare a Centrului vine ca răspuns la progresele înregistrate în domeniul instruirii medicale în instituţiile de învăţământ cu renume mondial din SUA, Canada, Israel, Japonia, Germania, Franţa, Maria Britanie şi alte ţări, unde noile tehnologii educaţionale aduc avantaje net superioare metodologiilor clasice în instruirea medicală. În lume există deja peste 300 de centre de simulare, numărul acestora fiind în creştere continuă – tendinţă explicabilă prin eficacitate înaltă a metodei, fapt demonstrat atât prin studii specializate cât şi prin practica de aproximativ două decenii de existenţă a domeniului dat.

      În Republica Moldova, instruirea prin simulare în medicină există de mai mult de 10 ani. În anul 2003 a fost creat Centrul de Instruire şi Testare a Deprinderilor Practice (CITDP), ca parte componentă a proiectului dezvoltat prin parteneriatul Asociaţiei Americane Internaţionale a Sănătăţii (AIHA), între Universitatea de Medicină din Virginia de Est Norfolk/Portsmouth, SUA şi USMF „Nicolae Testemiţanu”, în cadrul Clinicii Universitare de Asistenţă Medicală Primară. Având scopul principal instruirea studenţilor şi medicilor de familie în domeniul medicinii interne, Centrul a implementat metoda pacientului standardizat, devenind, în acest sens, una dintre primele instituţii de învăţământ medical superior din regiunea Europei de Est.

      Etapa următoare în evoluţia educaţiei medicale la nivel naţional continuă cu crearea CUSIM în februarie 2013, care prin încorporarea CITDP şi dezvoltarea ulterioară a metodei pacientului standardizat îşi pune ca scop să completeze lista domeniilor de instruiri medicale, acoperind marea lor majoritate. Luând în consideraţie recomandările specialiştilor din străinătate (Germania, SUA, Israel, Lituania, Belgia, Franţa etc.), care au participat la expertiza Strategiei de Dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în perioada 2011-2020, conducerea Universităţii a dat start desfăşurării proiectului de promovare a Standardului de Aur în instruirea medicală superioară pentru creşterea calităţii şi eficienţei în sistemul de sănătate din Republica Moldova, prin instituirea Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală.

       Etapa iniţială a proiectului CUSIM, cea de creare a sediului, a fost realizată cu deplina susţinere financiară a Uniunii Europene, care în anul 2010 a contribuit cu 1 mln. 459 mii EURO, ca suport la bugetul de stat pentru perioada 2010-2012, sumă determinată în urma unui studiu prealabil de fezabilitate (2009).

       Sediul viitorului Centru a fost ales edificiul situat pe str. 31 august 1989, 137 A aflat în proprietatea Universităţii, care urma să fie reconstruit din temelie. La elaborarea proiectului arhitectural final, s-au luat în consideraţie atât restricţiile legate de importanţa monumental-istorică a construcţiei nominalizate (conform „Registrului monumentelor de importanţă naţională şi municipală”, aprobat prin decizia nr. 2/6 din ianuarie 1995 cu nr. 865), cât şi recomandările expertului în arhitectură (oferit de Serviciul de Experţi Superiori al Germaniei – Fondaţie a Industriei Germane pentru Cooperare Internaţională), conform rigorilor europene şi practicii existente în Germania.

   

   

      În vara anului 2013, prin eforturile depuse de conducerea Universităţii, cu susţinerea Guvernului Republicii Moldova şi a Primăriei Municipiului Chişinău, au fost finalizate cu succes lucrările de reconstrucţie şi amenajare cu utilităţi de bază a edificiului, acesta apărând ca o bijuterie în inima capitalei.

   

   

   

   

       Următoarea etapă, de dotare şi punere în funcţiune a CUSIM, a decurs în perioada anilor 2012-2013. Echipe de lucru ale USMF „Nicolae Testemiţanu” au vizitat un şir de centre de simulare din Europa şi SUA, în vederea acumulării experienţei şi realizarea în Republica Moldova a unui proiect de înaltă calitate conform standardelor internaţionale.

       Ponderea cea mai mare în dotarea Centrului cu echipament tehnic, medical şi didactic i-a revenit Uniunii Europene. O parte din echipamentul necesar pentru departamentul de instruire prin metoda pacientului standardizat a fost donat de către Asociaţia Internaţională pentru ajutor umanitar din SUA “De la inimă – la inimă”. Achiziţionarea echipamentului didactic de simulare pentru compartimentul „Mamă şi copil” este acoperită de către Agenţia de Dezvoltare şi Cooperare a Elveţiei.

       Finalizarea cu succes a celor planificate a permis inaugurarea Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală către 29 august 2013, USMF „Nicolae Testemiţanu” devenind una dintre primele instituţii de învăţământ medical superior din regiunea Europei de Est care va include în curriculum-ul său  metoda simulării, în majoritatea domeniilor de instruire medicală.

   

  MISIUNE

       Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală are drept misiune sporirea siguranţei actului medical şi creșterea siguranţei pacientului prin implementarea metodelor moderne de educaţie şi a practicilor medicale bazate pe simulare, care permit obținerea competenţelor şi abilităților medicale corecte, într-un cadru organizat, după un program bine structurat şi, foarte important, fără riscuri asupra pacientului, cu reducerea erorilor şi în final îmbunătăţirea calitativă a asistenţei medicale prestate populaţiei.


  OBIECTIVE

  - Implementarea metodologiei contemporane de instruire şi testare a deprinderilor practice în cadrul programului universitar, postuniversitar și de educație medicală continuă a cadrelor medicale prin aplicarea metodei de simulare de fidelitate înaltă, metoda pacientului standardizat, simulatoare pentru instruirea deprinderilor practice de bază şi soft-urilor educaţionale.

  - Standardizarea tehnicilor de intervievare, examenului fizic al pacienţilor, precum şi ale altor manopere de diagnostic şi tratament, cu utilizarea ulterioară a cunoştinţelor în practica clinică.

  - Evaluarea abilităţilor practice, de comunicare şi lucrul în echipă în cadrul instruirii universitare, postuniversitare și de educație medicală continuă a cadrelor medicale şi paramedicale.

  - Colaborarea cu prestatorii de servicii medicale şi cu structurile implicate în asistenţa medicală, în vederea creşterii siguranţei actului medical.

  - Dezvoltarea şi implementarea proiectelor de cercetare în domeniul învățământului şi evaluării în instruirea medicală, siguranţa pacientului.

  - Instruirea în acordarea ajutorului de urgenţă la etapa prespital, efectuat de către serviciile paramedicale şi cele de forţă.