• PROIECT DE CREARE A SEDIULUI

  CENTRULUI UNIVERSITAR DE SIMULARE ÎN INSTRUIREA MEDICALĂ


       Pentru realizarea acestui proiect ne bucurăm de susţinerea Delegaţiei Uniunii Europene în RM care în anul 2010 ne-au oferit un grant în sumă de cca 1,4 mln. Euro, ca suport la bugetul de stat, pentru perioada 2010-2012. Dezvoltarea Centrului a fost posibilă pe baza edificiului de pe str. 31 august 1989 137A (colţ cu str. Serghei Lazo), aflat în proprietatea   Universităţii. Suma necesară pentru reconstrucţie a fost determinată în urma unui studiu de fezabilitate a cădirii în anul 2009.

       În anul 2010 Guvernul Germaniei, prin Serviciul de Experţi Superiori (SES) ne-a oferit un expert în arhitectură, care a elaborat un set de recomandări pentru reconstrucţie conform rigorilor europene.  La elaborarea proiectului arhitectural final, s-au luat în consideraţie şi restricţiile legate de importanţa monumental-istorică a construcţiei nominalizate (conform „Registrului monumentelor de importanţă naţională şi municipală”, aprobat prin decizia nr. 2/6 din ianuarie 1995 cu nr. 865). 

       În vara anului 2013, prin eforturile depuse de conducerea Universităţii, cu susţinerea Guvernului Republicii Moldova şi a Primăriei Municipiului Chişinău, au fost finalizate cu succes lucrările de reconstrucţie şi amenajare cu utilităţi de bază a edificiului.


   

  PROIECT DE DEZVOLTARE A

  CENTRULUI UNIVERSITAR DE SIMULARE ÎN INSTRUIREA MEDICALĂ


       După crearea sediului un pas nu mai puţin important este dezvoltarea ulterioară a Centrului. Ponderea cea mai mare în dotarea Centrului cu echipament şi pregătirea cadrelor profesoral-didactice revine din nou Uniunii Europene, care a alocat în acest scop suma de 3 mln. EURO, ca support la bugetul de stat pentru perioada anilor 2012-2013, proiect finanțat conform Acordului de Finanțare Nr.ENPI/2008/019-655, semnat în noiembrie 2012 în cadrul cooperării Republica Moldova şi Uniunea Europeană – Programul Parteneriatului Estic de Integrare și Cooperare  (EaPIC).

       Datorită acestui ajutor a fost posibilă echiparea Centrului cu aparataj şi echipament medico-didactic ultramodern, CUSIM urmînd să devină unul din cele mai performante centre de simulare în regiunea Europei de Est.

   

   

  PROIECT DE SPRIJIN ACORDAT CENTRULUI UNIVERSITAR DE SIMULARE ÎN INSTRUIREA MEDICALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA DE CĂTRE SDC 

       Proiectul SDC (Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare) se axează pe dezvoltarea compartimentului Mamă şi Copil a Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală. Proiectul oferă nu doar echipament de instruire prin simulare, ci şi sprijină dezvoltarea profesională a cadrelor didactice precum şi elaborarea programelor de instruire și a suportului metodologic.

       Ca rezultat, beneficiarii CUSIM, încadrați în studii la etapele: universitară, postuniversitară şi de educaţie medicală continuă, inclusiv  medicii practicieni din sectorul spitalicesc și medicină primară din întreaga ţară, vor avea posibilitatea să-și dezvolte competenţele profesionale și să-și ridice nivelul de calificare participând la cursuri de instruire bazate pe simulare în  domeniile: urgențe obstetricale, ginecologie, neonatologie şi pediatrie.

      Acest proiect este parte integrantă a unei inițiative mai ample, susţinută de către Uniunea Europeană şi OMS, care vizează crearea unui Centru de simulare cu departamente de formare în medicina de urgenţă, anesteziologie și terapie intensivă, discipline terapeutice și medicina de familie, chirurgia mini-invazivă, şi sănătatea mamei şi a copilului în cadrul Instituţiei Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.

      Proiectul se va desfăşura pe perioada anilor 2013-2015, avînd un buget valorificat la 1,200,000 franci elveţieni. Scopul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea învăţământului medical şi la sporirea calităţii şi siguranţei serviciilor medicale acordate mamei şi a copilului în Republica Moldova, pe termen lung, inclusiv la nivelul asistenţei medicale primare în zonele rurale, prin introducerea unor tehnologii moderne de instruire în urgențe obstetrice, ginecologice, neonatale şi pediatrice.

   

  Pentru mai multă informație, vezi SDC sprigin CUSIM RO, SDC sprigin CUSIM EN