METODE CONTEMPORANE DE INSTRUIRE MEDICALĂ

23.03.2015

În cadrul proiectului ”Suport departamentului Sănătatea Mamei și Copilului al CUSIM ”, implementat cu suportul Agenției de Dezvoltare și Cooperare a Elveției, pentru fortificarea capacităților personalului didactic al USMF ”Nicolae Testemițanu” a fost organizat cursul – Metode contemporane de instruire medicală.

În luna decembrie, 2014 și februarie - martie, 2015 în cadrul cursului au trecut instruirea 36 de persoane, reprezentanți ai diverselor catedre tangențiale cu instruirea medicală prin simulare, pentru toate nivele de formare medicală: universitară, postuniversitară și educație medicală continuă.

Cursul a fost pregătit și predat de un grup experimentat de lectori, care au obținut abilitatea respectivă în cadrul centrelor de simulare internaționale cu renume. Feedback-ul din partea beneficiarilor a fost unul foarte pozitiv, iar cursul apreciat ca unul complex și util în activitatea educațională. Urmează ofertarea cursului de formare de formatori pentru alți solicitanți, atît naționali cît și din afara țării.


Noutati externe recente