SUPORT VITAL AVANSAT ÎN TRAUME – ALINIERE LA STANDARDE DE FORMARE INTERNAȚIONALE

08.02.2017

În perioada 6 – 10 februarie în cadrul CUSIM este realizat în premieră cursul Suport vital avansat în traume (ATLS). Acest curs este un program de instruire pentru furnizorii de servicii medicale, în gestionarea cazurilor de traumatisme grave, dezvoltat de Colegiul American de Chirurgie. Programul a fost adoptat la nivel mondial în peste 60 de țări și scopul său este de a instrui echipele medicale printr-o abordare simplificată și standardizată a pacienților cu traume, iar premisa este de a trata mai întâi cea mai mare amenințare pentru viață. ATLS este implementat în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii pentru mai mult de 20 de ani și aceste țări sunt considerate lidere ale programului dat.

 

Participanții la instruire sunt în număr de 16, specialiști care activează în sistemul medical național în așa domenii ca traumatologie, anesteziologie sau chirurgie. În plus, sunt formați alți patru instructori naționali care vor fi cooptați în desfășurarea ulterioarelor cursuri ATLS din țara noastră.  

Realizarea cursului ATLS în Moldova are loc sub supervizarea a doi directori de curs de talie internațională, inclusiv cu suportul echipei de instructori străini. Evenimentul este organizat de către Asociația traumatologilor-ortopezi din Republica Moldova, iar Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, este locația care corespunde cerințelor și permite buna desfășurare a unor asemenea cursuri de importanță internațională.  


Noutati externe recente